Filmový klub v Múzeu SNP Banská Bystrica 60 rokov klubu priateľov filmového umienia v Banskej Bystrici Facebook Instagram
Štvrtok 30. 5. 19:00
Divoké historky
Damián Szifron
Argentína / Španielsko, 2014, 122 min
Šesť divokých historiek, ktoré spája téma pomsty a drobných i väčších krívd. Hrdinovia sa dostávajú do bodu, kedy im dochádza trpezlivosť a rozhodnú sa vziať osud do vlastných rúk. Čierna komédia o tom, že nervy raz môžu rupnúť každému.
Vstupné: 6/4€ FBČSFDIMDBRT
Pondelok 3. 6. 19:00
Veni Vidi Vici
Daniel Hoesl & Julia Niemann
Rakúsko, 2024, 86 min
Milionárska rodina vedie takmer do­konalý život. Hlava rodiny je vášnivý poľovník, avšak nezabíja len zvieratá. Jeho vplyv a moc mu dovoľujú po­sú­vať hranice svojej záľuby bez akých­koľvek kon­ze­kvencií.
Vstupné: 6/4€ FBČSFDIMDBRT
Pondelok 10. 6. 19:00
Chiméra
Alice Rohrwacher
Taliansko / Francúzsko / Švajčiarsko, 2023, 130 min
Každý sa snaží do­siah­nuť niečo, čo sa mu nikdy ne­podarí nájsť. Ma­gic­ký film o hone za chi­mé­ra­mi, zasadený do slnečných talianskych sce­nérií, v kto­rom sa mladý ar­che­ológ so zlomeným srd­com stre­táva s vykrádačmi hro­bov.
Vstupné: 6/4€ FBČSFDIMDBRT
Pondelok 17. 6. 19:00
Mačací vesmír
Rozália Szeleczki
Maďarsko, 2023, 91 min
Fáni má problém nadviazať vzťah a nájsť si to­ho pravého. Vždy, keď pocíti v bruchu mo­týle, si totiž od­razu začne preds­tavovať potenciálneho partnera mŕtveho. Všetko sa zmení, keď k Fáni prehovorí čierny kocúr jej suseda.
Vstupné: 6/4€ FBČSFDIMDB
Pondelok 24. 6. 19:00
Drozd v černičí
Elene Naveriani
Švajčiarsko / Gruzínsko, 2023, 110 min
Etero má 48 rokov, v gru­zín­skej dedine pre­dá­va v otlčenom ob­cho­dí­ku dro­gériu. Naj­rad­šej má samotu, nikdy sa ne­vy­da­la, ani nespoznala muža. Jej ži­vot sa zme­ní, keď nečakane zatúži po ženatom Murmanovi.
Vstupné: 6/4€ FBČSFDIMDBRT
Štvrtok 27. 6. 19:00
Čarodejník Kajtek
Magdalena Łazarkiewicz
Poľsko / Česko / Slovensko, 2023, 103 min
Mysteriózny príbeh o čarovnom svete detskej fan­tázie, dospievaní a snahe o zdokonalenie sveta. Keď hlavný hrdina Kajtek objaví v sebe nad­prirodzené schopnosti, začnú o neho súperiť sily dobra a zla.
Vstupné: 6/6€ FBČSFDIMDB
Email
Adresa Múzeum SNP, Kapitulská 23, 97401 Banská Bystrica
Vstupné: 6€ / 4€ pre členov klubu, ak nie je uvedené inak.
Členské preukazy ASFK na rok 2024 v cene 5€ je možné zakúpiť pred každým predstavením.
Zakúpením členského preukazu podporujete činnosť filmového klubu.
Všetky predstavenia Filmového klubu sú nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, ak nie je symbolom uvedené inak.
Múzeum Slovenského Národného Povstania / Asociácia Slovenských Filmových Klubov / Audiovizuálny Fond