Filmový klub v Múzeu SNP Banská Bystrica 60 rokov klubu priateľov filmového umienia v Banskej Bystrici Facebook Instagram
Vstupné: 6/4€ FB Štvrtok 30. 5. 19:00
Divoké historky (Relatos salvajes)
Réžia: Damián Szifron
Krajina pôvodu: Argentína / Španielsko
Rok uvedenia: 2014
Dĺžka: 122 min.

Každému raz rupnú nervy… alebo šesť divokých historiek, ktoré spája téma pomsty a drobných i väčších nespravodlivostí či krívd. Človek sa im nedokáže brániť, ak nechce prekročiť hranice zákona, či dobrých mravov. Ale čo je veľa, to je veľa. Hrdinovia filmu sa v rôznych situáciách dostávajú do bodu, kedy im dochádza trpezlivosť. Rozhodnú sa vziať osud do vlastných rúk a s ľudskou malosťou, byrokraciou, či vypočítavosťou si to vybavia s intenzitou rozzúreného zvieraťa. Túto výnimočnú čiernu komédiu koprodukovali bratia Almodóvarovci a priniesli do kín film o tom, že nervy raz môžu rupnúť naozaj každému. Pocity hnevu sú v ňom vyobrazené univerzálne, rovnako ako uvoľňujúci účinok smiechu, ktorý sa dostaví pri každom zo šiestich prekvapivých rozuzlení. Bystro vystavaná spoločenská kritika, pri ktorej sa divák z chuti nasmeje, aj keď vie, že za všetkým predsa len stojí krutá pravda. V Divokých historkách sa stretávajú uznávaní herci, ktorí spolu doteraz na striebornom plátne spoločne neúčinkovali, herci z nezávislých filmov, alternatívneho divadla a televízie.

ČSFDIMDBRT
Pondelok 3. 6. 19:00
Veni Vidi Vici
Daniel Hoesl & Julia Niemann
Rakúsko, 2024, 86 min
Milionárska rodina vedie takmer do­konalý život. Hlava rodiny je vášnivý poľovník, avšak nezabíja len zvieratá. Jeho vplyv a moc mu dovoľujú po­sú­vať hranice svojej záľuby bez akých­koľvek kon­ze­kvencií.
Vstupné: 6/4€ FBČSFDIMDBRT
Pondelok 10. 6. 19:00
Chiméra
Alice Rohrwacher
Taliansko / Francúzsko / Švajčiarsko, 2023, 130 min
Každý sa snaží do­siah­nuť niečo, čo sa mu nikdy ne­podarí nájsť. Ma­gic­ký film o hone za chi­mé­ra­mi, zasadený do slnečných talianskych sce­nérií, v kto­rom sa mladý ar­che­ológ so zlomeným srd­com stre­táva s vykrádačmi hro­bov.
Vstupné: 6/4€ FBČSFDIMDBRT
Pondelok 17. 6. 19:00
Mačací vesmír
Rozália Szeleczki
Maďarsko, 2023, 91 min
Fáni má problém nadviazať vzťah a nájsť si to­ho pravého. Vždy, keď pocíti v bruchu mo­týle, si totiž od­razu začne preds­tavovať potenciálneho partnera mŕtveho. Všetko sa zmení, keď k Fáni prehovorí čierny kocúr jej suseda.
Vstupné: 6/4€ FBČSFDIMDB
Pondelok 24. 6. 19:00
Drozd v černičí
Elene Naveriani
Švajčiarsko / Gruzínsko, 2023, 110 min
Etero má 48 rokov, v gru­zín­skej dedine pre­dá­va v otlčenom ob­cho­dí­ku dro­gériu. Naj­rad­šej má samotu, nikdy sa ne­vy­da­la, ani nespoznala muža. Jej ži­vot sa zme­ní, keď nečakane zatúži po ženatom Murmanovi.
Vstupné: 6/4€ FBČSFDIMDBRT
Štvrtok 27. 6. 19:00
Čarodejník Kajtek
Magdalena Łazarkiewicz
Poľsko / Česko / Slovensko, 2023, 103 min
Mysteriózny príbeh o čarovnom svete detskej fan­tázie, dospievaní a snahe o zdokonalenie sveta. Keď hlavný hrdina Kajtek objaví v sebe nad­prirodzené schopnosti, začnú o neho súperiť sily dobra a zla.
Vstupné: 6/6€ FBČSFDIMDB
Email
Adresa Múzeum SNP, Kapitulská 23, 97401 Banská Bystrica
Vstupné: 6€ / 4€ pre členov klubu, ak nie je uvedené inak.
Členské preukazy ASFK na rok 2024 v cene 5€ je možné zakúpiť pred každým predstavením.
Zakúpením členského preukazu podporujete činnosť filmového klubu.
Všetky predstavenia Filmového klubu sú nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, ak nie je symbolom uvedené inak.
Múzeum Slovenského Národného Povstania / Asociácia Slovenských Filmových Klubov / Audiovizuálny Fond